Javni poziv Za upis polaznika na Program obrazovanja njegovatelja/ica za stare osobe

Javni poziv Za upis polaznika na Program obrazovanja njegovatelja/ica za stare osobe

Na osnovu člana 15. Zakona o obrazovanju odraslih (Službeni glasnik USK, broj:10/13 od 10.06.2013.godine)  Centar za majku i dijete i socijalni paket za stare, bolesne i iznemogle osobe -Fenix , Sanski Most (u daljem tekstu Centar „Fenix“), objavljuje

Javni poziv

Za upis polaznika na

Program obrazovanja njegovatelja/ica za stare osobe

U Program obrazovanja njegovatelja/ica za stare osobe (Program) može se upisati osoba koja ispunjava slijedeće  uslove:

–        da je državljanin BiH

–        minimum  završenu osnovnu školu

–        18 godina starosti

–        Kandidati su dužni da dostave slijedeću dokumentaciju:

–        ispunjen prijavni obrazac

–        uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)

–        Izvod iz matične knjige rođenih

–        diploma najvišeg završenog obrazovanja

–        uvjerenje službe za zapošljavanje ukoliko se osoba nalazi na  evidenciji za nezaposlene osobe

Navedeni dokumenti moraju biti original ili ovjerena kopija.

Osoba mora biti psihički stabilna (rad s bolesnima, nemoćnima, umirućima, izloženost emocionalnom stresu) i dobre psihofizičke kondicije (podizanje, nošenje, premještanje bolesnika/štićenika).

Program traje ukupno 500 časova (kombinacija teorije, vježbi i prakse) i provodit će se u Centru „Fenix“ i Staračkom domu „Zlatna jesen“ u Sanskom Mostu.

U slučaju ako se na konkurs prijavi više kandidata/kinja nego što je moguće upisati, organizator obrazovanja će prilikom izbora kandidata/kinja uzeti u obzir stupanj ispunjenosti uslova u pogledu prethodnog obrazovanja i iskustva.

Po završenoj obuci i nakon položenog ispita , izdaje  se Certifikat/Uvjerenje o osposobljavanju.

Ukupno će se primati 25 osoba u drugu generaciju polaznika.

Cijena obuke iznosi 1.200,00  KM  (jedna hiljada i dvjesto  konvertibilnih maraka).

Javni poziv ostaje otvoren do popunjenja mjesta,minimum 20 polaznika.

Prijave za upis primaju se svakim radnim danom.

Centar „Fenix“

Prvomajska 51a

79 260 Sanski Most

Home page:www.centar-fenix.com

E-mail: hnofenix@bih.net.ba

Telefon: 037 689 049

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje

ili u prostorijama Centra „Fenix“.

KOMENTARI