Lažni „investitor“ i nelegalni graditelj – KARAGIĆ

Lažni „investitor“ i nelegalni graditelj – KARAGIĆ

Nakon što je Federalna televizija 30. januara objavila prilog koji tretira temu „kršenja ljudskih prava“ na području Sanskog Mosta, a da nije ništa pitala drugu stranu – u ovom slučaju općinu, lokalna administracija je uputila demant koji pojašnjava status lažno predstavljenog investitora Suada Karagića…

Karagić je bez ičije dozvole i ikakvog valjanog dokumenta na rijeci Sani bespravno izgradio poslovni objekt na vodi… Za ovaj njegov graditeljski pothvat suglasnost je prvo odbilo dati Agencija za vodno područje F BiH, koja je i nadležna za vodotok rijeke Sane.

I nadležna Kantonalna inspekcija je ovaj bespravnograditeljski čin Karagića označila nezakonitim i podržala stav nadležne općinske službe.

Karagić je odbio izvršiti nalog inspekcije i općinske nadležne službe pa se odlučio da svoje pravo traži putem suda. Upravo je putem suda dokazano kako nije riječ ni o kakvoj investiciji privrednog karaktera, nego se radi o bespravnom objektu koje po važećem Zakonu o vodama F BiH mora biti uklonjeno. Ovakav stav je potvrdio i najviši pravosudni organ – Vrhovni sud Federacije BiH.

Interesantan je i podatak da je Karagić ovaj svoj bespravni „investicioni“ objekt izgradio principom splava na starim buradima, gdje je postavio staru  kamp – prikolicu koja je vjerovatno nabavljena iz „izbačaja“… A na sudu je tvrdio da je cijeli njegov privredni investicioni pothvat sa izgubljenom dobiti njega koštao 1.221.047,46 KM. Pa je u tom iznosu tražio nadoknadu štete sa pripadajućom kamatom.

Cijeli ovaj spor je zapravo riješila majka priroda. Tokom posljednje velike poplave rijeka Sana se pobrinula da se ubrza rješenje ovog bespravnograđevinskog spora između Suada Karagića i općine Sanski Most…

KOMENTARI