Velika humanitarna akcija/ MI TO MOŽEMO

0

Humanitarna akcija za pomoć teško oboljelom demobilisanom borcu Armije RBiH, Nerminu Hairiću i njegovoj porodici.

Ova akcija je već dobila naziv „Mi to možemo“ i odvijaće se u narednom periodu organizacijom niza događaja. Brojni pojedinci i ustanove iz Bosne i Hercegovine i širom svijeta su pomogli ili se interesuju kako da pomognu Hairićima što još jednom svjedoči o humanosti i solidarnosti koja krasi naše ljude.

Nermin Hairić je maloljetan stupio u redove Armije RBiH, bio je pripadnik „Sedamnaeste krajiške viteške brigade“, te je kao mitraljezac prošao mnoga ratišta. Svi koji žele pomoći porodici Hairić sredstva mogu uplatiti na žiro račune kod „Sparkasse bank“ na ime Nermin Hairić. Za plaćanje u Bosni i Hercegovini: 1990446064473660….za plaćanje u inostranstvu: swift code: ABSBBA22 Sparkasse bank DD. BiH BA391990446064473660.Share.

Leave A Reply