Vodopad Blihe, prirodni biser Sanskog Mosta

Vodopad Blihe, prirodni biser Sanskog Mosta

Vodopad rijeke Blihe se nalazi na putu Sanski Most- Lušci Palanka, između sela Gornji Kamengrad i Fajtovci, udaljen četrnaest kilometara od Sanskog Mosta.

Nerijetko i bezrazložno ljudima teško pada što se treba pješačiti nekih petnaestak minuta do veličanstvenog prizora vode koja se obrušava s više od pedeset metara kao da bi takvo što trebalo biti pored samoga puta. Sam prizor vode, koja se lomi i pada niz grbavu stijenu je predivan i svakog posjetioca ostavlja bez daha. Vodopad Blihe ili „Blihin skok” predstavlja prirodnu zanimljivost pa je na osnovu Zakona stavljen pod zaštitu kao spomenik prirode. Lomi se niz stijenu visoku oko 56 metara, stvarajući nadnaravnu prirodnu ljepotu.

Vodopad ima naučnu i turističko-rekreativnu vrijednost. Park prirode“Blihin vodopad”, koji obuhvata širi prostor ovog lokaliteta, sa svojom površinom od 50 kvadratnih kilometara, obuhvata širok dijapazon ponuda koje se mogu prezentirati kako domaćim tako i stranim turistima. Sama njegova lokacija omogućava veoma brz i siguran dolazak svim posjetiocima bilo da dolaze iz pravca Sarajeva ili Zagreba.

vodopad-bliha

Poseban fenomen je da iz tako male rječice nastaje tako visok vodopad koji pri svom padu formira malo jezerce. Vodopad rijeke Blihe ima idealnu konfiguraciju za skoro sve sadržaje koji se vežu za turizam prirodnog parka, od ambijenta, ugostiteljstva, rekreacije pa do drugih sadržaja eko turizma.

Ovaj lokalitet pruža mogućnost za rekreaciju i odmor u prirodi tokom cijele godine, što podrazumijeva u ljetnjem periodu razne sportske aktivnosti kao što su rekreaciono šetanje, planinarenje, alpinizam, streljaštvo, dok u zimskom periodu pruža velike mogućnosti za manje obime skijanja, sankanja, lova ili kros kantri trčanja. I za ovo prirodno bogatstvo Sanskog Mosta može se konstatovati kao je ekonomski i turistički nedovoljno iskorišteno.

KOMENTARI