Zašto je važno drugima voljeti ono što volimo sebi

Zašto je važno drugima voljeti ono što volimo sebi

Poslanik, a.s., je rekao: „Voli drugim ljudima ono što voliš sebi!“ (El-Džamiu's-Sagir, 222)

U hadisu je riječ „voli“ upotrebljena u obliku naredbe da želimo drugim ljudima od hajra ono što bismo, ustvari, željeli i samima sebi, kao što se jasno navodi i u predaji od imama Ahmeda. Tako da drugima radiš ono što bi volio da i tebi rade, da se ophodiš prema drugima na način kako bi volio da se i drugi ophode prema tebi, da savjetuješ druge na način kako i samoga sebe savjetuješ, da im sudiš onako kako bi volio da tebi sude, da podnosiš njihove nedaće, uvrede i da se čuvaš da ne povrijediš njihovo dostojanstvo. Ako vidiš kod njih dobro, da ga razglasiš (o njemu pričaš ljudima), a kada vidiš zlo kod njih da ga sakriješ.

Ovo je vrlo teško postići zbog toga što je u ljudskoj prirodi ljubav za isticanjem ličnoga, pa obavezivanje čovjeka na usvajanje ovog hadisa dovodi do toga da su jako rijetki oni koji će upotpuniti svoj iman radi toga što, da bismo postigli ovo, treba da volimo drugome ono što bismo voljeli da se nama desi, s tim da niko drugi to nema, a to je olakšano onima zdravog srca.

U hadisu riječ „ljudi“ obuhvata i nemuslimane, tako da svaki musliman treba općenito svim ljudima voljeti ono što voli samome sebi.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

KOMENTARI