Zvjezdan Misimović dobio ulogu u N/FS BiH

0

Pod predsjedavanjem predsjednika Elvedina Begića danas je u Sarajevu održana 7. redovna sjednica Izvršnog odbora NS/FS BiH. Na sjednici je bilo prisutno svih 15. članova IO, kao i počasni predsjednik Ivan Osim.

Nakon diskusija jednoglasno su usvojeni:

1. Zapisnik i informacija o realizaciji zaključaka sa 6. redovne sjednice Izvršnog odbora, održane 25. 03. 2017. godine,

2. Informacija o realizaciji usvojenog Operativnog plana aktivnosti;

3. Pripremne aktivnosti za redovnu sjednicu Generalne skupštine NS/FS BiH, koja će biti održana 04. 05. 2017.godine:

Revizorski izvještaj o poslovanju NS/FS BiH za 2016. godinu;

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Statuta NS/FS BiH;

Nacrt odluke o razrješenju i imenovanju članova komisija;

Nacrt odluke o formiranju jedinstvene omladinske lige „U-15“;

Nacrt odluke o skraćenju Premijer futsal lige BiH.

Sve odluke su jednoglasno usvojene, kao i informacija o revizorskom izvještaju o pozitivnom poslovanju NS/FS BiH.

4. Usvojen je plan priprema „U-17“ selekcije BiH koja se kvalifikovala za EURO 2016 u Hrvatskoj.

5. Usvojeni su izvještaji svih nadležnih organa NS/FS BiH o dosadašnjem dijelu takmičenja koje organizuje NS/FS BiH, kao i prijedlozi o izmjenama i dopunama kalendara takmičenja u doigravanju BHT Premijer lige i odluke o raspodjeli sredstava klubova po osnovu TV prenosa.

6. Usvojeni su prijedlozi izmjena i dopuna Disciplinskog pravilnika i Pravilnika o bezbjednosti.

7. Informacija o finansijskoj situaciji NS/FS BiH;

8. Prezentovana je informacija sa Kongresa UEFA u Helsinkiju, kao i detalji FIFA „Forward“ programa za poboljšanje infrastrukture na stadionima u Bosni i Hercegovini.

9. Zvjezdan Misimović je imenovan za Savjetnika Izvršnog odbora za pitanja nogometa/fudbala.Share.

Leave A Reply