instant fap

12 razloga za smjenu Lagumdžije

Zlatko Lagumdžija treba da podnese ostavku, odnosno da bude smijenjen, zbog:

1. Insistiranja na poziciji predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH iako ona u ovom mandatu pripada predstavnicima hrvatskog naroda, zbog čega se 15 mjeseci kasnilo sa formiranjem VM;

2. Izbacivanja oba HDZ iz Vlade Federacije BiH i narušavanja političkih odnosa između konstitutivnih naroda;

3. Predstavljanja radne posjete Banjoj Luci kao zvanične posjete ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine entitetu RS;

4. Pristajanja na globalni fiskalni okvir i zamrzavanja državnog budžeta na iznos koji nije dostatan za funkcioniranje bh. institucija;

5. Pokušaja izbacivanja SDA kao legitimnog predstavnika bošnjačkog naroda iz vlasti na svim nivoima;

6. Nezakonitog imenovanja članova Nadzornog odbora FTV i otvorenog političkog pritiska na javni rtv. servis;

7. Insistiranja da policiju stavi pod svoju političku kontrolu i ugrozi njenu operativnu i finansijsku samostalnost u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije;

8. Brutalnih napada na nezavisnost pravosudnog sistema;

9. Povezanosti sa najvećim korupcijskim aferama (Reket, Bošnjački institut, Rudnap …);

10. Potpisivanja protokola u vrijednosti od 12 milijardi KM sa fantomskom firmom koja nema niti jednu referencu za elektroenergetske i infrastrukturalne projekte;

11. Potpisivanja najsramnijeg sporazuma u povijesti naše zemlje sa dva HDZ i SBB o provođenju presude u predmetu Sejdić – Finci kojim bi bila legalizirana etnička podjela BiH i realiziran projekt Milošević –Tuđman;

12. Narušavanja autonomije univerziteta i pokušaja ukidanja vjeronauke u školama.

KOMENTARI