instant fap

“20 principa razumijevanja islama”

Jučer je u Sanskom Mostu, u prostorijama centralne Hamzibegove džamije, održan još jedan seminar.

Polaznici seminara, kojih je bilo preko 20 iz nekoliko krajiških općina, bili su u prilici okoristiti se veoma kvalitetnim predavanjima na temu „Principi razumijevanja islama šehida Hasana El-Benaa“,  predavača dr. Ahmeda Adilovića, pred. AKOS-a, i mr. hfz. Dževada Hrvačića.

Ovaj seminar predstavlja nastavak istoimenog seminara koji je prije nekoliko mjeseci održan u S. Mostu, na kojem je obrađeno prvih 10 principa, pa se ovom prilikom zaokružila ova tematika pojašnjenjem preostalih 10 principa.

Polaznici su također bili u prilici postavljati pitanja i iznijeti svoje razmišljanje o pojedinim temama, što je sam seminar učinilo još plodonosnijim.

Seminar je upriličen u organizaciji udruženja; AKOS S. Most, OKC ”Atis”, H.O. Dirhem i Muslim Media, a predstavnici spomenutih udruženja su, zajedno sa uvaženim profesorima, izrazili želju za održavanjem sličnih seminara i u budućnosti.

KOMENTARI