Advokat iz Banjaluke podnio krivičnu prijavu protiv direktora Zavoda za zdravlje FBiH

HomeVijestiBiH

Advokat iz Banjaluke podnio krivičnu prijavu protiv direktora Zavoda za zdravlje FBiH

Prošle godine u BiH uvezeno 172 miliona litara vode, 140 miliona litara piva…

Prije mjesec dana u medijima je objavljena vijest da je Zavod za zdravlje FBiH kontrolisao flaširane vode i da je utvrđeno, pored ostalih navedenih nepravilnosti, da 7 od 70 kontrolisanih flaširanih voda sadrži opasne bakterije (streptokok, ešerihija koli, pseudomonas).

Do danas iz Zavoda nisu naveli koje su to vode.

Dario Sandić, advokat iz Banjaluke, podnio je zahtjev da mu se dostave imena voda koje su neispravne kako bi građani znali koje vode da ne piju.

“Ni nakon 15 dana nisam dobio odgovor od Zavod koje vode su neispravne. U cilju zaštite zdravlja gradjana i otklanjanja opasnosti od ugrožavanja zdravlja zbog konzumacije neispravne vode, danas sam podnio krivičnu prijavu protiv direktora Zavoda za zdravlje FBiH”, rekao je Sandić.

Krivična prijava je podnesena protiv mr. sc. Siniše Skočibušića, direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

“Vršenjem kontrole kvaliteta flaširanih voda koje se prodaju na teritoriji Federacije BiH utvrdjeno je da 27,5% uzrokovanih voda nije bilo u skladu sa pravilnikom od čega 61,1% nije u skladu sa deklaracijom na proizvodu, te da je 7 od 70 uzoraka (10%) sadržavalo bakterije koje ne smiju biti prisutne u vodu, ali ni u trenutku objavljivanja vijesti niti do trenutka podnošenja ove prijave iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH nije objavljeno o kojim proizvodima i proizvodjačima se radi, odnosno koje su to flašiane vode koje su opasne po zdravlje i život gradjana, a koje se nalaze u slobodnoj prodaji”, stoji u Krivičnoj prijavi.

Dodaje da je prijavljeni kao odgovorno lice koje rukovodi i odlučuje o objavi rezultata kontrole kvaliteta u Zavodu za javno zdravstvo FBiH počinio sledeća krivična djela:

Unošenje opasnih materija u Federaciju iz člana 160, Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383, Teška krivična djela protiv zdravlja ljudi iz člana 240, Izazivanje opšte opasnosti iz člana 323, Neotklanjanje opasnosti iz člana 331 i Nesavjestan rad u službi iz člana 387 Krivičnog zakona FBiH.

Šef Odjela za mikrobiološku analizu namirnica, voda i predmeta opće upotrebe Daniel Maestro istakao je da je prodaja flaširane vode jedan od najdinamičnijih sektora prehrambene industrije te je naglasio da u regionu samo 15 posto ljudi rijetko ili nikako ne konzumira flaširanu vodu.

Ukazao je da su kao uzorak koristili 49 posto mineralne, 47 izvorske, a četiri posto stolne vode. Skoro 31 posto ispitivane vode nije prošao postupak provjere Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, a 50 posto flaširane vode je uvezeno u Bosnu i Hercegovinu

Govoreći o mikrobiološkim parametrima, odnosno zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, istakao je da je sedam od 70 uzoraka sadržavalo bakterije koje ne smiju biti prisutne u vodi. Prema njegovim riječima, ph vrijednost vode bila je unutar dozvoljenog raspona te da je ispitivanje pokazalo da nije bilo prisutnih teških metala.

“Ni nakon 15 dana nije bilo vijesti, odnosno informacije od strane ustanove kojom prijavljeni rukovodi, o tačnim nazivima proizvoda i proizvodjača čiji proizvodi ne ispunjavaju propisane uslove za plasman na tržište FBiH i koji su potencijalno opasni po zdravlje gradjana jer je objavljeno da se u nekim od voda nalaze i feklane bakterije. Imajući u vidu da oko 85% ljudi na teritoriji FBiH koristi, odnosno pije flaširanu vodu, jasno je da se radi o velikoj opasnosti koja se svakim danom neobjavljivanja neispravnih voda samo povećava”, istakao je Sandić u obrazloženju krivične prijave.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH ranije su za BUKU rekli da ne mogu govoriti o proizvođačima, ali Slađana Šarac, šefica službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za BUKU rekla je da nema razloga za brigu. Sva neispravna voda je povučena sa tržišta.

„Čim nađemo nešto za šta se utvrdi da može ugroziti zdravlje stanovništva isti trenutak se ta serija povlači i preduzimaju se korektivne mjere. Tih voda nema na tržištu. Sada je sve u redu“, kaže Šarac.

Iz Bosne i Hercegovine je u prva tri kvartala izvezeno voda i bezalkoholnih pića u vrijednosti od oko 34,1 milion KM, dok je uvoz iznosio oko 111,7 miliona KM

Od 70 uzoraka različitih proizvođača:

-22 uzorka (31,4 posto) nisu na Popisu priznatih prirodnih izvorskih, mineralnih i stolnih voda koje se stavljaju na tržište u Bosni i Hercegovini, što ukazuje da nisu prošli postupak priznavanja od strane Agencije za sigurnost hrane BiH u skladu sa zahtjevima čl. 7. – 12. Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama, odnosno nemaju Rješenje o priznavanju prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda.

-11 (15,7 posto) uzoraka nije odgovaralo prema parametrima na proizvođačkoj deklaraciji tj. sadržaji aniona i kationa su utvrđeni u manjim koncentracijama u odnosu na deklarisane vrijednosti. Smanjene vrijednosti su bile za sljedeće parametre: Natrij (šest uzoraka), Kalij (jedan uzorak), Kalcij (dva uzorka), Magnezij (pet uzoraka), Sulfat (pet uzoraka), Klorid (sedam uzoraka), Bikarbonat (dva uzorka) i Fluorid (jedan uzorak).

-Sedam uzoraka (10 posto) nije odgovaralo prema mikrobiološkim parametrima zbog prisustva Pseudomonas aerugosa (četiri uzorka), Escherichia coli (tri uzorka). U jednom uzorku su pored Pseudomonas aeruginose izolirane i Fekalne streptokoke.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0