instant fap

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Crveni križ općine Sanski Most uspješno organizirao prvu akciju Dobrovoljnog darivanja krvi u ovoj godini.

Akcija je organizirana u JZU Opća bolnica Sanski Most, na odjelu transfuziologije.

Dana 13.03.2013. godine krv su dali: 1. ALAGIĆ HAMZA 2. ALIBEGOVIĆ SADMIR 3. AVDIĆ ZIJO 4. BAHTIĆ ATIF 5. BEŠIĆ ELDIN 6. BEŠIREVIĆ AMIR 7. BILAJBEGOVIĆ SAMIR 8. BOŠKOVIĆ LEJLA 9. CERIĆ AMIR “DEBA” 10. ĆEHAJIĆ SAMIR 11. ĆERANIĆ DAMIR 12. DŽAFIĆ MESUD 13. GRGIĆ ISMETA 14. HELJEZOVIĆ HADIS 15. HROMALIĆ SALIH “ĆENO” 16. JAKUPOVIĆ SMAIL 17. KARAJKOVIĆ ERMINKA 18. KURBEGOVIĆ FERID 19. MEŠANOVIĆ SENAD 20. MULALIĆ IBRAHIM 21. NEZIREVIĆ EMIR 22. NUŠINOVIĆ ADINA 23. NUŠINOVIĆ MESUD 24. RADOOVIĆ ZLATIJA 25. REKANOVIĆ ELHAD 26. REKANOVIĆ FERID 27. REKANOVIĆ HAMIDA 28. REKANOVIĆ ILHAD 29. SELMAN SANEL 30. SIKIRIĆ AHMED 31. SIVČEVIĆ NEVRUS 32. SMAJIĆ NEDŽAD 33. SMAJLOVIĆ EMIL 34. SULJANOVIĆ ALBIN 35. TALIĆ MENSUR 36. TALIĆ-BIŠČEVIĆ INES 37. TERZIĆ ARNEL 38. UZEJROVIĆ SAMIR 39. VELIĆ SUVAD 40. VOJNIKOVIĆ MUHAMED 41. VUKALIĆ ERMIN 42. VUKALIĆ FIKRET 43. ZUKIĆ ZIKRET 44. ŽILIĆ MUHAMED

Zahvaljujemo se svim davaocima/najhumanijim ljudima planete, kao i svima koji su podržali akciju, osoblju opće bolnice, posebno vrijednim volonterima i volonterkama Mješovite srednje škole i Gimnazije.

Crveni križ općine Sanski Most.

KOMENTARI