“Ako razumijevanje pružate svima, osim sebi pregorjet ćete.”

“Ako razumijevanje pružate svima, osim sebi pregorjet ćete.”

Pred nama je prakrasan petak. Nema sreće tamo gdje postoji strah, zabrinutosti ili prestravljenost. 

Nije lako onome tko je turoban. 

Zato glavu gore i osmijeh na lice. Sreća se zaslužuje savršenom kontrolom emocionalne prirode.

KOMENTARI