instant fap

Alen Islamović istupio iz SDP-a!

Konstituirajuća sjednica novog OV Bihać obilježena problemima oko izbora dopredsjedavajućih i istupanjem dva vijećnika iz stranaka

U Bihaću je jučer održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća. Predsjedavajućim je, većinom glasova, izabran i jedini kandidat za ovu funkciju Roman Jurić iz reda HDZ 1990. Problem je nastao kod izbora dopredsjedavajućih Općinskog vijeća. SDP-ovi vijećnici smatrali su da kod predlaganja imena nije ispoštovan poslovnik koji nalaže zastupljenost konstitutivnih naroda i manjina, te ravnopravnost spolova.

S druge strane SDA, koja ima većinu u vijeću, predložila je dopunu njihove liste, što SDP nije prihvatio te su vijećnici ove stranke napustili sjednicu. Nakon toga se glasalo, a podršku su dobili Mirsad Selmanović iz SDU, Enver Mustafić iz NS RZB i Amra Ćehajić iz SDA.

Pored ovoga, sjednicu Općinskog vijeća obilježilo je istupanje Alena Islamovića, kandidata SDP-a iz ove stranke i Almira Šahbazovića iz A-SDA, koji će u naredne četiri godine nastupati kao nezavisni vijećnici.

Prilikom glasanja na današnjoj sjednici bilo je jasno vidljivo koje će stranke djelovati u opoziciji, a koje u poziciji. SDA sa 12 osvojenih mandata, po jednim iz SDU, NSRzB, HDZ 1990 i dva nezavisna vijećnika djelovat će zajedno, dok će SDP-ovih devet vijećnika sarađivati sa vijećnicima iz reda A-SDA i SBB-a.

KOMENTARI