instant fap

Angažovano 28 volontera

U općinskim službama i školama ove godine svoje prvo radno iskustvo stiče 28 volontera

Koristeći zakonske mogućnosti Općina Hadžići godinama njeguje praksu volonterskog rada. Tokom prošle godine mnogima je omogućeno volontiranje kako u općinskom organu uprave tako i u školama na osnovu sporazuma koji je Općina Hadžići sa njima zaključila. Sve ovo je pratila odgovarajuća finansijska podrška mladim intelektualcima.
U općinskim službama i školama ove godine svoje prvo radno iskustvo stiče 28 volontera. Ovi mladi ljudi se upoznaju sa radom svih općinskih službi, a poseban akcenat se daje činjenici da je Općina servis građana koji poštuje sve normative ISO standarda. Volonteri u srednjoj i osnovnim školama imaju mogućnost da nakon šest mjeseci volontiranja polažu stručni ispit kao profesori i nastavnici, a nakon godinu i stručni ispit za rad u organima državne uprave. Volonterski staž traje godinu, a za to vrijeme u skladu sa zakonom imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, topli obrok i prevoz.

KOMENTARI