instant fap

Apimed na sajmu šljive

 APIMED – S. Most uzeo je učešće i na ovogodišnjem sajmu ”Šljive” u sklopu prostora Zadružnog saveza BiH. APIMED kao Specijalizirana Zadruga veoma aktivno predstavlja zadružni sektor kao jedna od najupješnijih Zadruga na području BiH.

Direktor – Nijaz Kadirić, inače koordinator Zadružnog saveza FBiH za USK, imao je priliku da na Sajmu održi veoma važne razgovore sa predsjednikom Zadružnoga saveza BiH vezano za daljnje aktivnosti Zadružnog saveza na području općine Sanski Most i USK-a.

Predviđena je revizija nekoliko zadruga sa područja USK-a koje nisu reaktivirale svoj rad a s ciljem da se imovina takvih zadruga stavi u zadružnu funkciju.

G-din Kadirić je upoznao Nagiba Hadžića, predsjednika Zadružnog saveza BiH o aktivnostima vezanim za nova ulaganja u zadružni sektor preko spz APIMED. Naime, u procesu završetka stečaja ZZ Poljoprom, APIMED je donio odluku o zasadu većih površina sadnicama voća kako bi se dugoročno obezbjedila sirovina za fabriku voćnih sokova APIFRUCHT u S. Mostu. APIFRUCHT je novi brend APIMED-a za prirodne voćne sokove.

Osim prerade voća APIMED uvodi investitore koji su spremni da pokrenu izgradnju farmi koza i ovaca sa ciljem proizvodnje kurbanskog mesa. Projekat izgradnje farmi je u početnoj fazi i upotpunosti će zavisiti od završetka stečaja ZZ Poljoprom jer za ovakav projekat neophodne su veće parcele poljoprivrednog zemljišta. Svi projekti koje kao projekt menadžer vodi g-din Kadirić dobili su punu podršku Zadružnog saveza BiH. Naglašeno je da će Zadružni savez će svojim aktivnostima poseban akcenat dati općini Sanski Most koja zahvaljujući projektima APIMED-a prednjači u unapređenju zadružnog sektora, zaštiti i unapređenju zadružne imovine.

KOMENTARI