instant fap

Asim Kamber: “Afera svih afera”

Asim Kamber: “Afera svih afera”

Kad su krajem 2013. i početkom 2014. godine otvorili aferu u šumama, mediji su euforično govorili o najvećoj poslijeratnoj aferi, o „aferi svih afera“,„aferi stoljeća“, o „najvećim“i „najcrnjim“financijskim prevarama i zloupotrebama. Iz današnje perspektive, četiri godine kasnije, nema više priče o „velikoj aferi“.

Nikakve, doslovno nikakve, ni o maloj aferi u šumama… Kako ni tada, tako ni danas, pravosuđe niti istraga u cjelini nije pronašlo i dokazalo niti jedan – jedini materijalni dokaz za Muslimovićev kriminal i zloupotrebu. A „organizirane zločinačke grupe“, kako ih je Amidžićka okvalificirala nema ni u bilo kakvim tragovima, dokazima niti svjedočenjima. Kompletan se predmet zasniva na tračevima…

Pročitajte više na afera-svih-afera

KOMENTARI