Asim Kamber: Nagodba

Asim Kamber: Nagodba

Princip nagodbe o priznanju krivice i o kazni u našem pravosudnom sistemu već dugo je na snazi… Niko do danas nije analizirao stvarne efekte nagodbe sa okrivljenicima. Niko nije analizirao zašto tužilaštvo nekima nudi nagodbu, a neke progoni do konačne presude… Osnovni smisao nagodbi bi bio da se sudski proces skrati uz priznanje krivičnog djela i umanjenje kazne.

Sporazumi (nagodbe) pravljeni u slučaju Unsko – sanskih šuma nisu imali za cilj nikakvo ubrzanje, nikakvo edukativno sankcionisanje djela, nego je motiv tužilaštva bio da osmisli nagodbu kojom bi povlašteni u procesu nagodbe imali obavezu tovariti i lagati na druge ključne aktere ovog montiranog predmeta. Dakle, svjedoci uživaoci nagodbe su zapravo bili lažni svjedoci – pokajnici, a u suštini izdajnici u korist snaženja argumenata protiv onih kojima je projecirana političkomontirana presuda… Na samom početku otpočinjanja istražnog procesa prvobitna Naredba o istrazi je sadržavala imena dvojice Sanjana i dvojice Bišćana.

Pročitajte više na

KOMENTARI