instant fap

Asim Kamber: “Zločinačka organizacija”

Asim Kamber: “Zločinačka organizacija”

Poštovani čitaoci, svjedoci smo proteklih dana otpočetog procesa suđenja šestorici funkcionera Šumsko – privrednog društva Unsko – sanske šume doo Bosanska Krupa. Radi se o: Đevadu Muslimoviću (direktoru), Fadilu Šehiću (izvršnom direktoru za šumarstvo), Sabahudinu Solakoviću (upravniku šumarije B. Petrovac), Enesu Kariću (zamjeniku upravnika šumarije S. Most), Rasimu Mehmedoviću (Predsjedniku komisije za javne nabavke) i Fahiru Sirći (poslovođi za iskorištavanje šuma na području podružnice šumarije B. Petrovac).

Pročitajte više na http://asimkamber.com/zlocinacka-organizacija/

KOMENTARI