instant fap

Avaz neistinama obmanjuje javnost u BiH

Ugovor između Elektroprivrede BiH i EFT-a o prodaji viškova električne energije ni na koji način nije bio štetan, kako to tvrdi Dnevni avaz, stoji u saopćenju EFT-a. Kao što se može utvrditi iz bilansa kompanije, EPBiH je upravo zahvaljujući ovoj prodaji viškova u 2009. godini ostvario rekordnu dobit.

Koliko nam je poznato, ovo je bio najbolji rezultat u historiji poslovanja bh. elektroprivrede. Tvrdnje da je EFT “…zgrnuo milione eura prodajući tu istu struju po dvostruko višoj cijeni” su također netačne.

Pad cijena

EPBiH je u augustu 2008. proveo tendersku proceduru za prodaju viškova električne energije u 2009. godini. EFT je učestvovao na ovom tenderu i dao je najbolju ponudu za otkup dijela ponuđene energije po cijeni od 83,53 eura za MWh.
Početkom septembra 2008. godine počeo je kolaps globalnog finansijskog sistema, što je, između ostalog, dovelo i do naglog pada cijene električne energije na tržištu. Provjerom podataka sa lajpciške berze električne energije EEX lako se može utvrditi da je cijena u veoma kratkom periodu pala na oko 40 eura po MWh.

“Ovaj trend pada cijene električne energije počeo je da se odvija nakon otvaranja ponuda na pomenutom tenderu iz augusta 2008, ali prije nego što su EPBiH i EFT sklopili ugovor. U datim okolnostima očigledni interes EPBiH bio je da proda energiju po ponuđenim cijenama, dok je interes EFT bio da žrtvuje priloženu garanciju i odustane od tenderske ponude prema EPBiH. EFT bi na ovaj način sebi uštedio više od 20 miliona eura. Nažalost, time bismo EPBiH uskratili veliki dio prihoda i ugrozili bismo buduće odnose sa važnim partnerom”, kažu u EFT-u.

Iste odredbe

Zbog tereta koji je otkup energije po cijeni višoj od 80 eura predstavljao za  poslovanje EFT-a tokom 2009, kompanija se sredinom godine obratila EPBiH sa molbom da obavezu preuzimanja jednog manjeg dijela ugovorenih količina (ukupno 15 posto) prenese u posljednji kvartal 2010. i 2011, a EPBiH nam je izašao u susret. Sve odredbe iz originalnog ugovora, prije svega cijena, ostale su važeće.

“EFT je shodno ugovorenim obavezama započeo preuzimanje tih količina u 2010. i 2011. Nažalost, do danas nismo uspjeli da preuzmemo sve preostale količine od EPBiH. EFT je do sada EPBiH više puta nudio da preuzme preostale količine”, stoji u saopćenju.

KOMENTARI