instant fap

Bacanjem kamenčića hadžije završavaju obrede

Bacanjem kamenčića hadžije završavaju obrede

Drugi dan Kurban-bajrama, bosanskohercegovačke hadžije su u podnevnim satima obavili i drugo od ukupno tri bacanja kamenčića na Mini, navodi agencija MINA. 

Nakon što su hadžije po dolasku s Muzdelife bacili prvih sedam kamenčića samo na Veliko džemre, drugi i treći odlazak na Minu podrazumijeva bacanja po sedam kamenčića na sva tri džemreta.

Bacanje kamenčića ima za cilj simboličnu borbu protiv šejtana. Ovdje se ne misli na borbu s njim samo u danima hadža, već da ona treba biti uvijek prisutna kod vjernika. Ova simbolika podstiče hodočasnike da se duhovno uzdignu i odbace zle nagone, te zapriječe put poročnom životu. Ovim se ujedno oživljava radnja Božijeg poslanika Ibrahima, a.s., objasnili su.

Obred simboličnog gađanje šejtana hadžije obavljaju i trećeg dana Kurban-bajrama, a između ta dva bacanja kamenčića bosanskohercegovačke hadžije su sinoć oko ponoći obavili i Tavafu-l-ifade u Haremu K'abe, te S’aj između Safe i Merve. Tek nakon što su obavili ovaj tavaf i S’aj, hadžijama su prestale ihramske zabrane.

Kurban-bajram - undefined
Foto: MINA: Kurban-bajram

Inače, Tavafu-l-ifade je pored ihrama i boravka na Arefatu, jedan od tri obavezujuća obreda hadža, a sastoji se od obilaska sedam krugova oko K'abe. O vrijednosti tavafa govori nam predaja o Ademu, a.s., i gradnji K'abe.

Kada je Adem, a.s., sagradio K'abu, obratio se svome Gospodaru i upitao: “Gospodaru, svaki radnik ima nagradu za posao koji je uradio, pa koja je moja nagrada?” Uzvišeni Allah mu je odgovorio: “Kad god učiniš tavaf – bit će ti oprošteno.” Adem, a.s., reče: “Povećaj mi, Gospodaru!” Allah mu odgovori: “I tvoja djeca i potomci kada budu činili tavaf bit će im oprošteno. „Povećaj mi, Gospodaru!” – opet reče Adem, a.s. Uzvišeni odgovori: “Oprostit ću i onima za koje mole oni koji tavafe.” Na ove riječi Adem, a.s., reče: “Dosta je, dosta je!”

Ovim radnjama se hadžski obredi privode kraju. Ostaje još samo, prije polaska kući, da se izvrši Oproštajni tavaf. Obavljanje ovog tavafa određeno je pred sam rastanak s Mekkom i Haremom, saopštila je agencija MINA. 

KOMENTARI