BiH bilježi pozitivne trendove u kontroli bolesti životinja

HomeVijestiBiH

BiH bilježi pozitivne trendove u kontroli bolesti životinja

TOP 20 PROIZVODA: Iznenadiće vas šta BiH najviše uvozi, a šta izvozi

Bosna i Hercegovina bilježi pozitivne trendove u kontroli bolesti životinja, ali još postoji značajna potreba za nastavkom rada, harmoniziranog razvoja i saradnje sa zemljama regiona, osobito po pitanju unosa i širenja zaraznih bolesti.

Rekao je to šef Odjela kooperacija Delegacije Evropske unije u BiH Melvin Asin na okruglom stolu ”Kontrola bjesnila i bruceloze i epidemiološka situacija u regionu” koji je održan na Jahorini, naglašavajući da Evropska unija pruža značajnu pomoć veterinarskom sektoru BiH.

Projekt “Tehnička pomoć u koordinaciju Programa kontrole i iskorjenjivanja bolesti životinja u BiH” – faza III, koji financira EU, u saradnji s Uredom/Kancelarijom za veterinarstvom BIH kao vodećom korisničkom institucijom u okviru projekta, organizovao je na Jahorini regionalni susret predstavnika relevantnih uprava/ureda/kancelarija/ agencija za veterinarstvo zemalja zapadnog Balkana o kontroli bolesti životinja, poput bjesnila i bruceloze, kao i o cjelovitoj epidemiološkoj situaciji u regiji.

Direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Ljubomir Kalaba je istakao da je cilj održavanja okruglog stola, prije svega, razmjena informacija i iskustava u vezi suzbijanja i kontrole bjesnila i bruceloze, ali i razgovor o drugim bolestima s prekograničnim efektom s kojima se službe suočavaju.

Učesnici su usvojili niz zaključaka koji se odnose na održavanje regionalne saradnje u vezi s razmjenom informacija o kretanjima i metodama kontrole bolesti, rezultatima i planiranju budućih mjera.

IPA 2012 projekat kojeg financira EU počeo je u martu 2015. godine i primjenjivat će se do marta 2017. godine. Zadatak projekta je, između ostalog, pružanje podrške punoj implementaciji programa kontrole i iskorjenjivanja bjesnila i bruceloze, saopćili su organizatori.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0