instant fap

BiH neće ostati bez pasoša

BiH neće ostati bez pasoša

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) je danas od Ureda za razmatranje žalbi BiH primila zaključak kojim se obustavlja postupak pokrenut po žalbi francuske kompanije Gemalto.

To znači da je ova kompanija odustala od žalbe, nakon čega je IDDEEA izvršila ocjenu blagovremeno dostavljenih zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupku nabavke pasoških knjižica i utvrdila da uslove za nastavak postupka ispunjavaju kompanije UAB Garsu pasaulis, Vilnius, Litvanija i Muhlbauer d.o.o. Banja Luka. 

Ovim je postupak nabavke pasoških knjižica nastavljen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 

“Uvjereni smo da će se ovaj postupak javne nabavke blagovremeno okončati i da će se izdavanje pasoških knjižica građanima Bosne i Hercegovine nastaviti u kontinuitetu”, saopćeno je iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine.

KOMENTARI