BiH pristala na prodaju diplomatsko-konzularnih objekata bivše SFRJ

HomeVijestiRegion

BiH pristala na prodaju diplomatsko-konzularnih objekata bivše SFRJ

Sarajevo: Sastanak zemalja nasljednica SFRJ, BiH dobija 100 miliona dolara?

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o određivanju upotrebe dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH za finansiranje druge faze digitalizacije u iznosu 1,4 miliona KM.

Sredstva su namijenjena za nabavku digitalnih mikrotalasnih linkova i TV predajnika javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini za drugu fazu digitalizacije. Na ovaj način osigurano je ukupno 10,4 miliona KM, koliko je ekspertni tim javnih RTV servisa procijenio da je potrebno za realizaciju druge faze digitalizacije jer je iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH u periodu od 2012. do 2014. godine osigurano devet miliona KM.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o pokretanju postupka zajedničke prodaje objekata diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ za koju ne postoji zainteresiranost nijedne države nasljednice bivše SFRJ.

Prihvaćena je zajednička prodaja objekata bivše SFRJ, i to: stalne misije pri UN-u i rezidencije stalnog predstavnika SFRJ pri UN-u u Njujorku; smbasade u Bonu, te ambasada i pratećih rezidencija u Tokiju i Bernu.

Zajednička prodaja ovih objekata dogovorena je na sastanku Zajedničkog odbora za raspodjelu diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ održanom u Skoplju 4. – 5. aprila 2016. godine. Sredstva dobijena prodajom ovih objekata raspodijelit će se u skladu s postotcima za svaku državu nasljednicu utvrđenim Aneksom B Sporazuma o pitanjima sukcesije, a BiH pripada 15 posto.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma, kojim se unapređuju bilateralne veze u ovoj oblasti.

U skladu s ovim sporazumom dvije države će podsticati bilateralne turističke razmjene, promovirati saradnju i uspostavu direktnih veza između turističkih organa, vlasti, operatera te će na recipročnoj osnovi omogućiti pojednostavljivanje proceduralnih i dokumentarnih formalnosti u oblasti turističkog prometa. Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0