instant fap

Bitka za FTV: 13 odluka o podobnom ekranu?!

Naum poslanika SDP-a, SBB-a i dva HDZ-a da po ini put u posljednjih pola godine, od kada koaliraju u većini, razriješe sadašnji i imenuju novi Upravni odbor RTV-a FBiH, negativno ocjenjuju Borka Rudić, predsjednica Udruženja BH novinari, i Vera Jovanović, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH. Iz obje ove institucije, u nekoliko navrata dosad, poslanici su bili upozoreni na zakonske odredbe o imenovanju novih članova UO federalnog javnog emitera.

Pola godine pokušaja

– Zabrinjava kontinuirani pritisak na sadašnje rukovodstvo i novinare RTV-a FBiH kroz šestomjesečne pokušaje da se nezakonito imenuje UO. Kroz šest mjeseci doneseno je 13 odluka i zaključaka o ovim imenovanjima, što u jednom, što u drugom domu, a što u oba doma Parlamenta Federacije. To govori da zastupnicima nije cilj sređivanje stanja u FTV-u ili činjenje tog servisa profesionalnim, već samo unošenje nesigurnosti i imenovanja svojih podobnih ljudi u rukovodstvo. Dosad je pokazano da se neće birati sredstva u tom cilju, donoseći odluke koje su u suprotnosti sa nekoliko važećih akata, kaže Rudić.

Naime, na prošlosedmičnoj prekinutoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, nakon što je odbijen izvještaj o lanjskom poslovanju RTV-a FBiH, Jasenko Selimović (SDP), u ime četiri stranke nove većine, predložio je usvajanje odluka o razrješenju kompletnog UO RTV-a FBiH, te imenovanju kompletnog novog UO RTV-a FBiH. U novi UO, po odluci o kojoj Predstavnički dom, ipak, nije odlučivao, jer je sjednica prekinuta nakon niza upozorenja iz opozicije da se eventualnim izjašnjavanjem o ovakvim odlukama krše i Poslovnik i zakoni i Ustav, kao članovi na mandat od dva mjeseca bili su predloženi Nino Ćorić, Vanja Kenjić, Zekerijah Isaković i Goran Puljić. Ovo najnovije imenovanje je predloženo sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, a razrješenje po Zakonu o Javnom RTV servisu FBiH. Obrazloženje za razrješenje je treći odbijen izvještaj o poslovanju ovog preduzeća, te tri negativna revizorska izvještaja i u cilju zakonitog i stručnog rada!

Ni statuta, ni odbora

– Smatram da bi sljedeći potez rukovodstva RTV-a FBiH trebao biti taj da prikupe svu dokumentaciju o poslovanju ovog preduzeća i odnesu je parlamentarnom radnom tijelu koje razmatra revizorske izvještaje i zatraže ekspertizu izvještaja i neka onda tačno utvrde šta je nezakonito i negativno. Ne može se izbjegavati odgovornost Parlamenta kao osnivača RTV-a FBiH u cijelom ovom slučaju. Zašto su istekli mandati članovima UO, šta je sa Statutom? Kompletno stanje u RTV-u FBiH je i posljedica neodgovornosti Parlamenta prema svom javnom emiteru, ocjenjuje Rudić.

Vera Jovanović kaže da se u razrješenju i imenovanju ne mogu miješati dva različita zakona.

– Rasprave koje se vode u Parlamentu i način na koji se sve ovo radi ukazuju da se ovaj javni RTV servis želi staviti pod političku kontrolu. Parlament je propustio da uradi neke stvari kad je u pitanju javni RTV servis. Parlament je odbijao imenovati članove UO kad je bilo zakonsko vrijeme za to, a kad je menadžment RTV-a FBiH promijenio Statut i dao ga u Parlament, Parlament ga nije potvrdio. Sad se pita na osnovu čega radi menadžment, ali to nije odgovornost ni Upravnog odbora ni rukovodstva, već Parlamenta, kaže Jovanović.

KOMENTARI