instant fap

Blog Nijaza Kadirića: Bijeli kruh i u Sanskom Mostu

Blog Nijaza Kadirića: Bijeli kruh i u Sanskom Mostu

Nakon mandata 12 punih plata – ”bijeli kruh”

Odlukom o plaćama izabranih dužnosnika u organu uprave općine Sanski Most predviđeno je da načelnik Općine i njegovi savjetnici nakon prestanka javne funkcije imaju pravo na naknadu plaće u trajanju do 12 mjeseci – načelnik, a 6 mjeseci savjetnici ukoliko su dužnost obavljali duže od 2 godine.  Ova privilegija je poznatija kao ”bijeli kruh”.

Odluka je spremna i treba biti usvojena na nastavku sjednice Općinskog vijeća koja je zakazana za petak, 09.05.2014 godine. Također, ovom odlukom plate u našoj općini biće povećane za novih 350.000,00 KM u odnosu na 2013 godinu. Ova odluka će biti usvojena kao što je usvojena i ona o podjeli 200.000,00 KM političkim strankama.

”Hrabrost” na djelu

Moram priznati da je ova odluka, koju je predložio naš načelnik, Mustafa Avdagić, vrlo ”hrabra”. Nakon protesta građana svi premijeri su se odrekli tog ”bijelog kruha” ali ne i naš načelnik. Ovo je zanimljivo i iz još jednog ugla, a to je podrška poljoprivredi, koja od obećanih stotina hiljada KM, izvršena u iznosu od 5.500,00 KM, malo više od jedne plate načelnika, toliko nam izgleda vrijede poljoprivredni proizvođači i privatni sektor. Istina, izdvojeno je i 30.000,00 KM revolving fonda u 2014 godini, koja su kako je Načelnik tražio trebala završiti u FK Podgrmeču, međutim, mojim stavom da nećemo podržati kredit ukoliko 30.000,00 KM ne ode poljoprivredi to se nije desilo. Danas se Načelnik hvali tim revolving fondom a nema nikakve zasluge za to i bio je protiv toga. Da se razumije, kredit smo tad podržali da se izbjegne plaćanje nekoliko stotina hiljada KM zateznih kamata i da sanske firme dobiju svoj zarađeni novac.

Samo po ”zakonu”

Većeg poštivanja zakona od naših političara, sa najnižeg do najvišeg nivoa, odavno svijet nije vidio. Naime, sve odluke su potkrijepljene zakonima, pa tako i ova odluka je zasnovana na Federalnom zakonu o plaćama. Uglavnom, ovakvo ”poštivanje” zakona je odnijelo stotine miliona KM narodnog novca u džepove lokalnih, kantonalnih, federalnih i državnih političara. Osnovni odgovor bio je: ”sve po zakonu.”

Zakon za građane ne važi!

S druge strane kad pogledamo prava građana, socijalna zaštita, dječiji dodatak, poticajna sredstva za ekonomski razvoj, poljoprivredu, iako su zakonita i potkrijepljena i odlukama, jednostavno se ne mogu ispoštovati jer ”nema para”.

KOMENTARI