instant fap

Blog Nijaza Kadirića: Rješavanje problema povećanjem plata!

Blog Nijaza Kadirića: Rješavanje problema povećanjem plata!

Poštivanje zakona!

U BiH, FBiH, kantonima i općinama ne poštuju se mnogi zakonski propisi. Posebno oni propisi koji se tiču socijalno ugroženih, djece, studenata, bolesnih i starih. Naime, iako zakoni propisuju da svako mora imati zdravstveno osiguranje, to je privilegija imućnijih, da djeca moraju imati dječiji doplatak, to je privilegija sarajevskog kantona. Zanimljivo je, međutim, da kada su u pitanju razna prava političara, od bijelog kruha do odvojenog života, putnih troškova, auta, tad se zakon mora poštovati. Mnogo je pojedno bijelog kruha (12 plata nakon završetka mandata) dok mnogi nisu mogli imati osnovno zdravstveno osiguranje, a mnogi ga i danas nemaju.

Motiv za ovaj kratki tekst dala mi je želja lokalne vlasti da u izbornoj godini poštuje zakon i da poveća platu svim uposlenicima u Općini za novih 350 000 KM. Ovo povećanje plata jeste poštivanje zakona. Međutim, poštivati zakon u pretrpanoj upravi općine S. Most bez usvajanja nove sistematizacije koja bi smanjila a ne povećala troškove na plate i druge izdatke je više nego nemoralno. To je odluka koja će našu općinu zasigurno koštati, kako materijalno tako i profesionalno, jer mnogi (čast izuzecima jer takvih ima u Općini) će postati još veći neradnici kad vide da im se plate povećavaju uprkos njihovom neradu. Takvih nije malo, međutim, nisu svi takvi, dobar dio je profesionalan i radi svoj posao kako treba. Oni nisu krivi za preglomazan općinski aparat koji je pretrpala politika i ne želi ga mijenjati jer je to sigurno glasačko tijelo. Daleko smo mi od istinskih demokratskih vrijednosti, a još dalje od naših prethodnika, koji nisu davali svoj obraz tek tako.

Za poštivanje zakona 200 000 KM političkim strankama!

Na sjednici Općinskog vijeća zakazanoj za 30.04.2014 godine, donijet će se još jedna odluka,”Odluka o rasporedu sredstava parlamentarnim strankama u Općinskom vijeću.” Oni to vješto zovu parlamentarne grupe kako običan čovjek ne bi razumio da političke stranke, ustvari same sebi dijele novac. Kažu da je i to zakon, jer bez te odluke bilo bi nezakonito dijeliti 200 000 KM narodnog novca. Nakon sjednice napisaću kraći članak i objasniti kako su vijećnici reagovali na donošenje ovakvih odluka, samo iz jednog razloga, a to je da narod zna ko ”poštuje” zakon a ko ne. Znam da to mnoge neće mnogo zabrinuti, jer hator njihovih političkih mentora je njima važniji od hatora naroda.

Sanski Most ima budućnost!

Kada bi bili savjesni i trošili onoliko koliko je neophodno a ostalo ulagali u razvoj sa svojim građanima iz privatnog sektora postali bi oaza rada, reda, razvoja i blagostanja. Ne, nije ovo utopija, ovo je realnost koju mi treba sami da stvaramo a ne da kukamo donoseći loše odluke. Ne brani se ni BiH ni bošnjački narod na tribinama, javnim skupovima, bilo kojih političkih stranaka, nego radom, redom i privređivanjem. Imaćemo državu onoliko koliko budemo ekonomski jaki.

Zašto Vučić ”nije” nacionalista?

Mnogi danas ne razumiju Vučića, novog premijera Srbije, Šešeljovog radikala, vuka u jagnjećoj koži. Kako da to on više nije nacionalista. Umjeren u govoru, priča o razvoju, nema nacionalističke retorike koja mu je nekad bila svakodnevnica. Odgovor je jasan, shvatio je Vučić da samo ekonomski jaka Srbija može imati i jak politički uticaj u regiji, posebno u BiH, dok ekonomski slaba Srbija nema nikakvu šansu. Shvatio Vučić da se ne brane srpski interesi na skupovima i tribinama pa se okrenuo u pravom pravcu.

Ova paralela sa Vučićem nam treba da shvatimo svoje mjesto i svoju ulogu u izgradnji jake države i jakog naroda. 

KOMENTARI