instant fap

Borba protiv narkomanije

Borba protiv narkomanije

Kao i u drugim sredinama u Bosni i Hercegovini, problem narkomanije prisutan je i na području općine Sanski Most.

U rješavanje ove društvene pošasti, prema riječima načelnika Treće policijske uprave Sanski Most, Ferida Pijalića, moraju se uključiti svi mehanizmi društva, počevši od institucija koje primjenjuju kaznene mjere do vaspitno odgojnog segmenta društva. Na području općine Sanski Most, kako ističe Pijalić, prisutne su i lake i teške droge.

Među teškim drogama izdvajaju se heroin i kokain, dok je uvjerljivo najrašireniji narkotik indijska konoplja. Pripadnici policije prema osobama koje vrše proizvodnju ili trguju s narkotičkim sredstvima primjenjuju zakonom predviđene sankcione mjere. Međutim, kako je istakao Pijalić, lica koja budu sankcionisana u najvećem broju slučajeva nastavljaju da se bave ovim nezakonitim radnjama.U posljednjih deset godina na području općine Sanski Most odvija se metadonski program liječenja osoba koje su teški ovisnici o narkoticima.

U sklopu ovog programa trenutno je uključeno tridesetak osoba kojima se, u zamjenu za drogu, daje metadon kao supstitucija za narkotike uz nadzor zdravstvenih radnika. Pomenuti program provodi nevladino udruženja „Nova nada“ u saradnji sa domom zdravlja Sanski Most. Sem pomenutog programa ovo udruženje provodi i edukacijska predavanja o štetnosti i posljedicama uživanja narkotičkih sredstava.

KOMENTARI