instant fap

Bošnjaci trebaju prvo sačuvati sebe od sebe

Bošnjaci trebaju prvo sačuvati sebe od sebe

Sve više sam ubijeđena da Bošnjaci trebaju prvo sačuvati sebe od sebe, kad se sačuvamo sami od sebe, lahko ćemo sačuvati sebe od drugih.

Razara nas podijeljenost i egocentrici unutar naših redova, koji svome JA svakog dana kao žrtvu prinose vjeru, domovonu i naciju.

Elmedina Muftić

KOMENTARI