instant fap

BRAVO Sanacija krova na domu u Pobriježju

BRAVO Sanacija krova na domu u Pobriježju

Dana 16.11.2020 u prostorijama društvenog Doma Pobriježje održan je sastanak vezano za Projekat “Vratimo domu sjaj”.

Na sastanku su prisustvovali zastupnici skupštine i savjeta MZ Pobriježje.

Između ostalog razmatran je način saniranja krova te je odlučeno da se vrši potpuna sanacija krova sa produženjem prednje i zadnje strane krova.

Ova Investicija košta oko 20.000,00 KM a sredstva su obezbjeđena od strane Medihe (Hasić) Džafić sa porodicom u iznosu od 13.000,00 KM i sredstvima koje smo do sada sakupili na podračunu Općine u iznosu od 7.000,00KM.

Zahvaljujemo se svima onima koji su omogućili sanaciju krova a mi nastavljamo dalje.

Ovo je naš prvi korak u sanaciji te molimo sve one koji žele podržati naš Projekat neka to urade donacijom na navedeni namjenski račun za rekonstrukciju Doma Pobriježje:

Primalac/Empfänger: Općina Sansk Most IBAN: BA39 3385 4022 0003 6917 Banka/Bank: UniCredit Bank d.d. Trg Oslobodioca bb, 79260

SWIFT: UNCRBA22XXX, Svrha doznake/Verwendungszweck: Dobrovoljni prilog za rekonstrukciju doma/Spende Rekonstruktion dom Pobrijezje, VP.733114, Poziv na broj: 1142027508, BO-000000-05, Opcina: 076

(Važno je sve navesti u svrsi doznake radi trezorskog poslovanja Općine).

MZ Pobriježje

KOMENTARI