instant fap

Čarolija rijeke FOTO

Čarolija rijeke FOTO

Postoji i čarolija na ovom svijetu?

Postoji.

Itekako.

Dovoljno je da dođete do ušća Dabra u Sanu. Vidjet ćete sunce na svom putu u sunovrat. Vidjet ćete sve ono što želite vidjeti. Vidjet ćete boje i zvukove. Prošlost, sadašnjost i budućnost. Stare i nove ljubavi kako plutaju površinom uz čamac koji plovi prema Sani.

KOMENTARI