instant fap

Category: Blog

1 65 66 67661 / 661 ČLANAKA
Kako se voli Bosna

Kako se voli Bosna

Bosna se voli suncem u didinom oku, šamijom što na meleke miriše. Bosna se voli oporim uzdahom, drvenom kašikom za cicvaru i nanulama, u amanet ostavl
1 65 66 67661 / 661 ČLANAKA