instant fap

CIK odbacio prigovor protiv Kambera

CIK odbacio prigovor protiv Kambera

Centralna izborna komisija, na 79. sjednici održanoj 05.11.2018. godine, jednoglasno je donijela Odluku o odbijanju prigovora Stranke demokratske aktivnosti (ASDA). Ova je stranka 25.10.2018. godine predala prijavu sa video – prilogom protiv Asima Kambera, kandidata SDA za Parlament F BiH. Video – prilog se donosio na Kamberov govor održan na predizbornom skupu u Cazinu (04.10.2018. godine).

U postupku utvrđivanja elemenata iz Prigovora CIK je utvrdio da su „neosnovani navodi podnosioca prigovora koji se odnose na kršenje čl. 7.3 stav (1) tačka 7. Izbornog zakona BiH.

Protiv Odluke CIK-a može se podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda Bosne i Hercegovine u roku od dva dana. Ostaje da se vidi hoće li se nakon CIK-a Kamberovim govorom baviti i Sud Bosne i Hercegovine.

KOMENTARI