instant fap

Čovjekov život je kao zrak..

Čovjekov život je kao zrak..

“Ispravno kažu: u grobu nema džepova. Šta si sakupio u duši, s tim ćeš i ležati! Čovjekov život je kao zrak. Čovjek ima početak i nema kraj!

Razumijete, kako je to interesantno!”

KOMENTARI