instant fap

“Cvijeće u gepeku”

Mjesec juli 2012. godine je sa sobom donio dvadesetu godišnjicu stradanja Bošnjaka i Hrvata na području općine Sanski Most. Prilika za obilježavanje i dostojno prisjećanje na žrtve agresije. Brojna su su stratišta: Vrhpolje, Trnova, Modra i Lušci Palanka.

Porodice ubijenih i nestalih nesrba još uvijek se sa nelagodom prisjećaju na dane koji su odnijeli njihove najmilije. Dok isti nakon dvadeset godina još uvijek oplakuju nedužno stradale, predstavnici političkih partija u svemu tome pronalaze priliku za novo eksponiranje i podliježu prejeftinom triku predizborne kampanje. U tome prednjače članovi SBB-a. Lider sanskog SBB-a g. Redžo Kurbegović znalački koristi priliku da polaganjem cvijećem iz gepeka na brojna spomen-obilježja, „osnaži“ kredibilitet svoje stranke pritom ne dozvoljavajući nikome ispred sebe. Ako se prisjetimo da su aktivisti ove stranke na dan žalosti 11. Jula 2012. godine postavili promotivno-stranački štand u parku na Zdeni te vršili promociju SBB-a, onda je potpuno jasno da je „Makijavelizam“ duboko ukorjenjen u redovima SBB-a. „Cilj opravdava sredstva“, nekad davno reče Nikola Makijaveli. Pod patronatom istaknutog člana ove stranke, Nihada Ključanina, Udruženje logoraša kojim isti predsjedava i Udruženja građana za „bolji“ Sanski Most, predstavnici ove stranke vješto love svaki momenat snimljen objektivom Zlajine kamere. Gdje su u svemu tome žrtve? Zaboravljene, iskorištene, nipodaštavane, marginalizirane. Kako god hoćete!

Prvaci medijskog prostora u Sanskom Mostu koji su već davno prošli sve obuke javnog nastupa čije su ideje eksponiranja preuzele i druge partije su članovi SDA i njihov omladinski pogon. Ova najbrojnija grupacija prekaljenih javnih ličnosti drži visoko mjesto na ljestvici medijskog izlaganja, odnosno eksponiranja u onome što obavljaju. Mali je broj aktivnosti na području općine Sanski Most koje nije organiziralo upravo asocijacija mladih SDA, što im svakako ide u prilog. Jedino što je upitno kako i zašto svaka aktivnost u stilu Spilberga bude medijski popraćena, pa čak i u nekim masovnim medijima na cijelom području Bosne i Hercegovine. Nije ni čudo što je njihov omladinski pogon proglašen najboljom organizacijom među svim ostalim asocijacijama mladih, dok drugi među njima nemaju ni prostora da prezentiraju svoje aktivnosti.

Članovi SDP-a u svome ustaljenom sastavu, multietnički „trio fantastico“, nabildani, ušminkani i uštirkani omladinci također ne propuštaju priliku za polaganje stranačkog cvijeća na brojna sanska spomen obilježja. Poznato je da je posljednja humanitarna akcija koju su pokušali organizirati, bila dobrovoljna donacija krvi članova FOM SDP-a Sanski Most. Izborom Hopovca na čelo  ovoga stranačkog ogranka došlo je do krijenitih promjena u njegovoj strukturi i organizaciji. Mnogi „stariji“ omladinci kao izraz neslaganja sa tim izborom postali su nezainetresirani za bilo kakvo društveno-političko dejstvo SDP-a. Stoga  je i pomenuta akcija doživjela potpuni fijasko , jer su se svega tri člana odazvala akciji i donirala dragocjenu tečnost.

Koliko je polaganje cvijeća postalo atraktivno za reafirmaciju političkih partija jasno potvrđuje činjenica da su se članovi S BiH polaganjem cvijeća na spomen obilježja vratili iz političke „kome“. Teško se možemo sjetiti posljednje akcije koju su uspješno organizirali i realizirali članovi i omladinci S BiH. Ko se još sjeća Mirnesa Alagića i prvog omladinca Sadika Bahtića i kvazi uređenja sportskog igrališta u mjesnoj zajednici Skucani Vakuf? Od kako je stranku napustio najistaknutiji doktor ekonomskih nauka sa titulom stečenom na Univerzitetu u „Ljusini“ i sa mnoštvom objavljenih stručnih radova u naučnim časopisima, ova stranka u svojim redovima se može osloniti na svega dva do četiri zalutala omladinca.

http://www.youtube.com/watch?v=3pyvnapOD7E

Teško je povjerovati u iskrenost i saosjećanje predstavnika političkih partija sa žrtvama na području Sanskog Mosta, izbori se bliže, kampanja je uveliko počela. Šta li nas tek očekuje u septembru!?

KOMENTARI