instant fap

Dan osoba sa invalididetom

Jučerašnji datum, 3. decembar, u svijetu se obilježeva kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Tim povodom UNDP u Sarajevu organizirao je skup pod nazivom “Uklanjanje barijera za stvaranje inkluzivnog i pristupačnog društva za sve”. Ovaj skup ima za cilj skrenuti pažnju na mogućnosti koje informacione i komunikacijske tehnologije pružaju osobama s invaliditetom, a također se želi ukazati na važnost pristupačnosti tehnologijama za osobe s invaliditetom.

Kada je u pitanju naš grad, u Sanskom Mostu već nekoliko godina djeluje Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize,  koje svakodnevno radi na rješavanju problema sa kojima se susreću njihovi članovi. Kako nas je informisao Refik Ibragić, predsjedik Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize općine Sanski Most, osobe sa invaliditetom se i dalje susreću sa problemima kao što su problemi oko zapošljavanja, edukacije i ostvarivanje svojih prava.

Prema njegovim riječima u Sanskom Mostu poslijednjih godina napravljeni su veliki pomaci u izgradnji pristupnih rampi javnim ustanovama za ovu populaciju. Također, početkom nove školske godine uređeni su prilazi osnovnim i srednjim školama za osobe sa invaliditetom, međutim, na pojedinim javnim objektima ovaj problem i dalje je prisutan. On je također iskazao neslaganje sa predloženim nacrtom zakona o osobama sa invaliditetom, koji je nedavno od strane Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku upućen u javnu raspravu. Inače, Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize općine Sanski Most trenutno broji četrdesetijednog člana.

KOMENTARI