Demigrad uz SDA

Demigrad uz SDA

Sala društvenog doma u Demiševcima bila je mala da primi sve mještane  zainteresirane za tribinu SDA. Nakon što su se kandidati SDA predstavili prisutnima, prezentirana je platforma za naredni četverogodišnji mandat. U okviru ovog izbornog strateškog dokumenta u poglavljima stabilnost, razvoj i integracije, detaljno su obrađeni programski ciljevi koji obavezuju sve izabrane kadrove SDA na predan rad i stvaranje boljeg ambijenta u Sanskom Mostu, ali i u Bosni i Hercegovini u cjelini.

U drugom dijelu tribine mještani Demiševaca su postavili veliki broj pitanja te iznijeli i vlastita mišljenja o svakodnevnim problemima s kojima se suočavaju.

S obzirom da u ovom naselju živi značajan broj poljoprivrednika koji vlastitim radom osiguravaju egzistenciju sebi i svojim porodicama, postavljen je veći broj pitanja redovnosti isplate subvencija sa viših i podrške poljoprivredi sa lokalnog nivoa vlasti.

Na pitanje o statusu logoraša i njihovog zakona, prisutni su dobili odgovor da će se SDA zalagati da se njihov status konačno riješi i da i logoraši kao žrtve proteklog rata imaju određena prava i zaštitu države. I problem plaćanja i organizcije prevoza školske djece je bilo jedno od pitanja sa kojim se suočavaju Demišljevani. Osim ovih, Demišljevani su otvorili i pitanje zapošljavanja mladih, pitanje zdravstvenih usluga, infrastrukture i druga važna pitanja za sve prisutne mještane.

Nisu Demišljevani krili svoje zadovoljstvo i činjenicom da će se u njihovom naselju u ovoj godini realizirati projekti kompletne sanacije lokalne putne mreže, što je za njih i najvažniji poslijeratni projekat infrastrukture.

Načelnik Sanskog Mosta Faris Hasanbegović je pohvalio činjenicu dobre suradnje sa ovom mjesnom zajednicom i njihovim predstavnicima. Ta suradnja je doprinijela da će se u ovoj godini u Demiševce investirati oko 400 000 KM. Načelnik Hasanbegović je čestitao Demišljevanima i zbog činjenice da je u ovoj mjesnoj zajednici nakon rata rođen veliki broj djece ističući da je i to bio razlog da se realizira projekat igrališta i dječije igraonice u Demiševcima.

Kandidat SDA za Skupštinu kantona Senad Kljajić istakao je važnost euro – integracija i značaj ulaska Bosne i Hercegovine u NATO – pakt. Bosna na taj način postaje sigurna država, a u svakoj državi koja pristupi ovom političko – vojnom savezu, samo u prvoj godini povećavaju se investicije u realni sektor i infrastrukturu za nekoliko puta.

U ime prisutnih kandidata SDA, na otvorenom dijalogu i dosadašnjoj suradnji, zahvalio se i Predsjednik OO SDA Asim Kamber. „Hvala vam na večerašnjoj posjeti, ali i na kontinuiranoj podršci na svim dosadašnjim izborima i posebno i zbog činjenice da ste odlučili i ove izbore pružiti snažnu podršku SDA i njenim kandidatima. Mi uz vas u svakom slučaju ostajemo jer se ništa ovim izborima promijeniti neće na lokalnom nivou, osim što će naši kadrovi zauzeti značajne pozicije na višim nivoima što će omogućiti još veći napredak Sanskog Mosta i naše države u cjelini…“

KOMENTARI