instant fap

Deset stvari koje možda niste znali o svom gradu

1.  Prema nekim dokumentima iz 75. g. n.e. Mazeji su već tad imali plemensku općinu i utvrđeni grad Splonum kao rudarsko središte i vjeruje se da je egzistirao na ušću Sasinke u Sanu, dok oko 820. godine spominje se luka Mren, iz tog naselja razvio se grad po imenu Sanski Most, ali taj razvoj je tekao sporo.

2. Od 30. juna do 2. jula 1944. godine održano je drugo zasjedanje ZAVNOBIH-a, što čini jedan od značajnijih događaja u historiji Sanskog Most-a.

3.  Sanski Most broji četrnaest pećina, od koje su dvije Dabarska i Hrustovačka.

4.  Godine 1985, 12 Januara rijeka Sana bila je zaleđena – temperatura na tlu je iznosila -29,6 °C.

5.  Rijeka Sana (lat. sanus – zdravlje) izvire na području općine Mrkonjić Grad (Varcar Vakuf) ispod planine Ovčare ponad sela Vrbljani i na dužini toka od 138 km objedinjava petnaestak rijeka i rječica.

6. 4. Juni obilježava se kao Dan rijeke Sane.

7.  Splavovi sa grmečkim balvanima stizali su do Smedereva, a postoji podatak da su se čak koristili i u Veneciji.

8.  Prvi nogometni klub u Titovoj Jugoslaviji bio je NK „Podgrmeč“, formiran 4. aprila 1944. godine.

9.  Na Sani su uhvaćeni kapitalni primjerci mladice od 30 kg i soma do 50 kg.

10.  Poznate ličnosti Sanskog Most-a : Mehmed Alagić, Senijad Ibričić, Amir Talić, Amir Kazić Leo, Ismet Kurtović, Anna Ibrišagić, Abdulah Šarčević, Kemal Malovčić, Marko Topić, Vukašin Brajić…

KOMENTARI