instant fap

“Dijaspora za razvoj”

“Dijaspora za razvoj”

U okviru projekta „Dijaspora za razvoj” u općini Ključ, gradu Prijedoru i općini Sanski Most održana je terenska posjeta, kako bi se predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vlade Švicarske i UNDP-a BiH upoznali o dosadašnjim aktivnostima projekta.

#D4D fokus posjete su bile firme Austronet i Cromex u Prijedoru, te CNC Lab i GAT d.o.o u Sanskom Mostu, koje kroz produktivne poslovne veze s dijasporom te prenos znanja i uvođenjem novih tehnologija doprinose unapređenju konkurentnosti u BiH, što rezultira povećanju investicija u BiH, te stvaranju novih radnih mjesta.Ukupno je, kroz aktivnosti projekta #D4D, zaposleno 47 novih osoba u Sanskom Mostu i Prijedoru, a 82 osobe su prošle specijalizirane obuke kroz transfer znanja i vještina.

Dodatno, u Ključu je otvoren Ured za dijasporu kao jedna od aktivnosti koje provodi Općina Ključ u sklopu #D4D. Osnovni cilj Ureda za dijasporu je uspostavljanje sistematizirane komunikacije i saradnje sa bh. građanima koji žive i rade van BiH. Lokalna zajednica na ovaj način jača saradnju s dijasporom, a udruženjima je obezbjeđen i prostor za rad. „Prijatelji Ključa“, Luzern i Bosansko-kanadsko humanitarno društvo, Toronto čiji predstavnici su porijeklom iz Ključa, prisustvovali su prigodi otvorenja Ureda.

Delegacija je tokom posjete razgovarala sa načelnikom Ključa Nedžad Zukanović, gradonačelnikom Prijedora Milenko Đaković, te načelnikom Sanskog Mosta Faris Hasanbegović, o više tema koje su od interesa za građane ovih lokalnih zajednica.

Portal za dijasporu iz Bosne i Hercegovine
Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini
IOM Bosnia and Herzegovina

Foto: UNDP BiH (Sulejman Omerbašić)

KOMENTARI