instant fap

Dijete uvijek može odraslog naučiti trima stvarima..

Dijete uvijek može odraslog naučiti trima stvarima..

Dijete uvijek može odraslog naučiti trima stvarima: 
– da bude veseo bez razloga, 
– da bude uvijek nečim zabavljen 
– i da se zna svom snagom zauzeti za ono što želi.”

KOMENTARI