Dio priče o okupaciji Sanskog Mosta

HomeLokalne temeSanski Most

Dio priče o okupaciji Sanskog Mosta

Jak zemljotres potresao regiju, osjetio se i u Sanskom Mostu

– Gradovi i naselja u dolini Sane oslobođeni su tri i po godine nakon okupacije u najvećoj vojnoj operaciji Armije RBIH „SANA 95“ . Među prvima koji su ušli u Ključ i Sanski Most bili su pripadnici 510. bosansko-oslobodilačke brigade, koju su činili mladići iz ovog kraja. 

Tri i po godine pripremali su se za dan kada će se ponovno vratiti, nakon što su u junu, iako su  pružili značajan otpor srpskim vojnim snagama, bili primorani napustiti sansku dolinu.

Zvanična okupacija Sanskog Mosta, organizatorima otpora, samo je potvrdila ono što su već dobro znali  srpska politika imala je za cilj ukloniti  Bošnjake i Hrvate iz vlasti  i uspostaviti  srpske općine,  nakon što je devetog januara proglašena Srpska Republika . Gradovi i naselja u dolini Sane  još krajem  91. godine  bile su  okružene  jedinicama JNA  koje su se povlačile iz Slovenije i Hrvatske . Oružje se  već uveliko dijelilo srpskom stanovništvu.

Patriotskoj ligi odnosno TO Ključ i Sanski Most pristupio je  značajan broj  mladića i političkih angažiranih Bošnjaka i Hrvata  poput prof. Omera Filipovića, koji je obnašao funkciju  komandanta TO Ključ. Nekoliko dana nakon okupacije Sanskog Mosta, Srbi pokreću vojni napad na Bosansku Krupu, nakon čega se u potpunosti  prekida  komunikacija doline Sane  i Cazinske krajine.

Započinju pregovori branilaca i  srpske vojne komande . Neprijateljska strana, koristi situaciju, zarobljava značajan broj pripadnika TO koji će potom  završiti  u prijedorskim logorima, među kojima i Omer Filipović gdje će  od posljedica fizičkog maltretiranja preminuti. Dio Avdićeve jedinice,  koja nije vjerovala u pregovore,  u narednim danima pružiće snažan otpor te u konačnici  u šumi Galaja zarobiti značajan broj neprijateljskih vojnika uključujući i komandanta sanske brigade.

Vojna nadmoć srpskih snaga primorala ih da odustanu od dalje borbe, iskoriste postojeću situaciju,  te oslobađanje srpskih zarobljenika uslove  prelaskom  na  slobodnu teritoriju Bihaća. U   Bihać je  04. juna stiglo 156 boraca. Ovi će ljudi u naredne tri i po godine proći skora sva ratišta u zoni odgovornosti Petog korpusa.

Kruna njihove borbe biće učešće u najvećoj  vojnoj  operaciji  Armije „ Sana 95“ nakon čega će se kao pobjednici vratiti u svoju dolinu Sane. Ovo je dio priče o okupaciji Sanskoga Mosta, večeras Vam preporučujemo TV Intervju s Amirom Avdićem, ratnim komandantom 510. bosansko-oslobodilačke brigade.

VIDEO

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0