instant fap

Dodik pokrenuo proceduru za ukidanje OS BiH

Predsjednik RS u ponedeljak će Narodnoj skupštini RS dostaviti na usvajanje prijedlog za izmjene
sporazuma o formiranju zajedničke vojske i Zakona o Oružanim snaga BiH koji će biti dostavljen federalnom parlamentu na usaglašavanje.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je zvanično pokrenuo porceduru za ukidanje Oružanih snaga BiH.

Ključni argumenti Srpske su da je zajednička vojska preskupa i nepotrebna, da od nje niko u zemlji nema koristi, te da se stotine miliona maraka, koliko godišnje potroši, mogu usmjeriti u privredu, obrazovanje i zdravstvo entiteta.

Predsjednik RS u ponedeljak će Narodnoj skupštini RS dostaviti na usvajanje prijedlog za izmjene

sporazuma o formiranju zajedničke vojske i Zakona o Oružanim snaga BiH koji će biti dostavljen federalnom parlamentu na usaglašavanje.

Odmah potom, prijedlog za ukidanje vojske BiH biće upućen u parlament BiH.

Oružane snage BiH su od osnivanja 2006. godine do danas potrošile više od 2,2 milijarde KM, od čega je budžet Srpske oštećen za više od 650 miliona. Vojska je izgubila svaki smisao postojanja, enormno troši i prijeti ukupnom finansijskom sistemu – naglasio je Dodik.

Nemamo namjeru da izdvajamo dodatnih 600 miliona za vojsku BiH u narednim godinama – istakao je Dodik.

Srpska će sačiniti plan prekvalifikacije i preusmjeravanja vojnika i oficira iz OS BiH u civilni sektor.

I državni revizori su dali negativno mišljenje za finansijsko poslovanje MO BiH za prošlu godinu, a naveli su da su probili budžet predviđen za plate, da nisu imali efikasnu kontrolu, te da finansijski izvještaji ne prikazuju fer i istinito stanje imovine i poslovanja

KOMENTARI