instant fap

Dom ZAVNOBiH-a čeka obnovu

Dom ZAVNOBiH-a čeka obnovu

Zgrada u kojoj je nekada održano Drugo zasjedanje ZAVNOBiH-a u Sanskom Mostu jedan je od nacionalnih spomenika u našem gradu koji je pod zaštitom države.

10686933_657912357669243_2090813173838797851_n

 

Zgrada je porušena tokom borbi za oslobođenje Sanskog Mosta tokom proteklog rata i pored svih obećanih radnji, te pokrenutih procedura ni do danas nije obnovljena. Država koja svoju državotornost crpi iz odluka ZAVNOBiH-a trebala bi da je životno zainteresirana za obnovu objekta u kojem je 1944. Godine održano drugo po redu zasjedanje tog tijela kojom prilikom su donesene važne odluke po budućnost BiH. Na žalost, i pored procedura pokrenutih prije više godina ništa se nije uradilo da se zgrada obnovi, a loptica se neprestano prebacuje na relaciji lokalne vlasti-Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika BiH. Ovom prilikom podsjetimo se na istorijat zgrade koja je u različitim istorijskim periodima nosila više naziva: do Drugog svjetskog rata zvala se Sokolski dom, a nakon njegovog okončanja bila je poznata kao Dom partizana. Do 1935. godine u Sanskom Mostu je postojala samo osnovna škola, nakon koje su učenici morali ići na školovanje u Banja Luku, Prijedor, Bihać ili neka druga mjesta. Godine 1935. formiran je akcioni odbor za otvaranje građanske škole koja je otpočela sa radom 17.1.1936. godine.

Škola je imala sve preduvjete za normalan rad, osim prostora za održavanje fizičkog odgoja. Godine 1940. sagrađen je objekat koji se u početku nazivao Sokolski dom. Zanimljivo je da je sokolstvo predstavljalo slavenski kulturni i nacionaloslobodilački pokret koji je svoje ćelije imao i na prostorima Habsburške Monarhije u čijem sastavu je nekada bila BiH. U vrijeme kada je osnovana Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevina Jugoslavija, sokolska društva su prerasla u organizacije koje su njegovale fizičku kulturu.

Tada je intenzivirana i izgradnja sokolskih domova kao objekata u kojima su s enjegovale razne sportske discipline, pa je tako u tu svrhu izgrađen i Sokolski dom u našem gradu. Odmah po završetku Drugog svjetskog rata komunističke vlasti su zabranile rad Sokola koji je nešto kasnije prerastao u Dom partizana u kojem su se održavale razne sportske i kulturne aktivnosti Fiskulturnu salu su koristili učenici iz Sanskog Mosta za razne sportske aktivnosti kao što su: atletika, gimnastika, mali nogomet, vježbe na spravama, odbojka, košarka i rukomet.

Prije nego što je sagrađeno kino, zgrada je služila i za prikazivanje filmova kao i za održavanje priredbi i drugih kulturnih manifestacija. U toku Drugog svjetskog rata zgrada Doma partizana dobila je poseban historijski značaj, jer je u njoj održano Drugo zasjedanje ZAVNOBIH-a. Od 1975. godine u zgradi se nalazila galerija naivne umjetnosti, a početkom 1980. godine u istom objektu smještena je i Radio Sana.

U toku ratnih djelovanja, 1995. godine, zgrada Drugog zasjedanja ZAVNOBIH-a je bila devastirana, posebno dijelovi zgrade u kojem se nalazila radio stanica, jer su je u minirale i zapalile srpske snage. Godine 1996. donijeta je odluka da se izvrši uklanjanje ostataka objekta, što je i učinjeno iste godine. Na žalost, ovaj historijski objekat, za kojeg Sanjani gaje poseban sentiment, i pored brojnih najava i pokrenutih procedura još nije obnovljen, a trebao bi biti.

KOMENTARI