instant fap

Donesimo zakon o pravima žrtava torture

Potpisivanje peticije će trajati do 28. decembra 2012 god. a peticiju možete potpisati i u kancelariji Udruženje logoraša općine Sanski Most ( zgrada Centra za socijalni rad I sprat ) od 09-13 sati .

KOMENTARI