Dr. ENES DEDIĆ Mladi naučnik i historičar iz Sanskog Mosta

Homeinmedia danas

Dr. ENES DEDIĆ Mladi naučnik i historičar iz Sanskog Mosta

Dr. Enes Dedić: Jesu li Osmanlije osvojile ili oslobodile srednjovjekovnu Bosnu?

Dr. Enes Dedić, mladi naučnik i historičar iz Sanskog Mosta, završio je osnovnu i srednju školu u Sanskom Mostu, nakon kojih 2007. godine upisuje Filozofski fakultet u Sarajevu – Odsjek za historiju. 

2011. godine je diplomirao na Filozofskom fakultetu, nakon čega magistrira 2013. godine, a potom i doktorira na istom fakultetu. 

Naslov njegove doktorske disertacije je “Bosansko kraljevstvo i Srpska despotovina”, a mentor kod izrade rada bio je poznati prof. dr. Esad Kurtović. 

Dr. Enes Dedić trenutno je angažovan na Institutu za historiju pri Univerzitetu u Sarajevu.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0