instant fap

Dragi Praštalu prestao mandat u općinskom vijeću

Dragi Praštalu prestao mandat u općinskom vijeću

Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća Sanski Most započela je davanjem svečane izjave novog vijećnika SNSD-a, Rajka Mrđe. Na početku zasjedanja, vijećnike je dosadašnji predsjedavajući Općinskog vijeća Sanski Most, Drago Praštalo, upoznao s odlukom CIK-a o prestanku njegovog mandata u ovom zakonodavnom tijelu.

Razlog za donošenje ovakve odluke CIK-a su određene proceduralne greške vezane za prijavu mjesta prebivališta, tako da je tom odlukom prestao mandat Praštala u općinskom vijeću, a njegovo mjesto je zauzeo Mrđa, koji je na proteklim lokalnim izborima bio drugi na listi SNSD-a po broju osvojenih glasova.

Nakon što je gotovo punih deset godina u Općinskom vijeću Sanski Most obnašao dužnost predjedavajućeg, Drago Praštalo se na vrlo emotivan način oprostio od svojih kolega iz vijećničkih klupa. U nastavku, sjednicom je predsjedavao zamjenik predsjedavaućeg, Meho Talić. Prva tačka o kojoj su vijećnici raspravljali bila je vezana za usvajanje izmjena i dopuna regulacionih planova „Lijeva obala 1“ u zoni obuhvata kod gradske dvorane i bivšeg otpada u Ulici Hasana Kikića.

Kada je riječ o prostoru u blizini gradske dvorane, izmjene se odnose na planiranu izgradnju objekta poslovnog centra i tri stambeno poslovna objekta uz uvažavanje primjedbi i sugestija proisteklih iz provedenih javnih rasprava. Pomenute izmjene i dopune su usvojene većinom glasova općinskih vijećnika. Nakon toga, uslijedila je rasprava o izvještaju o izvršenju budžeta općine Sanski Most za 2013. Godinu. Ukupni prihodi i primici u budžetu općine za proteklu godinu ostvareni su u iznosu od 9.585.775 maraka ili 88,81 posto u odnosu na planirani budžet koji je iznosio 10.793.730 maraka.

U izvještaju je navedeno kako planirani budžet nije ostvaren u planiranom iznosu, a razlog tome su podbačaji u prihodovnom poslovanju. Načelnik općine Sanski Most, dr. Mustafa Avdagić, rekao je kako je protekle godina ekonomski bila veoma teška te da je prilikom isplata iz budžeta vođeno računa o poštovanju zakonskih procedura i isplati stavki u budžetu za koje je općina zakonski bila obavezna.

Naglasio je kako je budžetsko poslovanje bilo opterećeno obavezama iz ranijih godina, sudskim presudama protiv općine i drugim finansijskim potraživanjima. Iz redova opozicije, najveći broj primjedbi se odnosio na zamjerke zbog neisplaćivanja poticaja u privredi i poljoprivredi u planiranim iznosima. Također, dio primjedbi se odnosio na neravnomjernost u isplati budžetskih sredstava pojedinim korisnicima. Većinom glasova, ovaj izvještaj je usvojen. Dodajmo i to da je općinsko vijeće usvojilo zaključak o tome da se održi tematska sjednica općinskog vijeća posvećena realizaciji inicijative sindikata radnika DI „Sana“ o tome da imovina ove firme iz kantonalnog pređe u vlasništvo Općine Sanski Mos

KOMENTARI