instant fap

Draže mi je deset dana

Draže mi je deset dana

Draže mi je deset dana
Tamo gdje je rijeka Sana
Nego ovdje godina
Tamo mi je rodbina

Tamo mi je selo
Moje luče bijelo
Tu gdje Sana pjeni
Nadaju se meni

Ja se ovdje patim samo
Korijeni su moji tamo
Tuđina je robija
Što se jednom dobija

Muku mučim pored Rajne
Kraj Sane su slatke tajne
Kraj Sane mi ostaše
Sve najljepše godine

KOMENTARI