instant fap

Društveni rad umjesto odlaska u zatvor

 Rad u korist općedruštvenog dobra, kao alternativna sankcija koja se izriče osobama koje su osuđene za određene vrste prekršaja, u poslednjih nekoliko mjeseci doživljava svoju primjenu u svim gradovima Unsko sanskog kantona.

Prema podacima ministarstva pravosuđa USK, trenutno devet osuđenika u ovom kantonu izdržava ovakvu kaznu. Na području općine Sanski Most, prema riječima direktora JKP „Sana“, Senada Mešanovića, jedno lice trenutno izdržava ovu kaznu kroz dobrovoljni rad u ovom preduzeću. On je istakao kako propisana kazna ovom licu iznosi 22 radna dana, koliko će ono provesti radeći svakodnevne poslove koje obavljaju radnici ovog preduzeća. Podsjećamo da je prvu ovakvu pravomoćnu presudu na području USK izrekao općinski sud u Sanskom Mostu te je na taj način osuđenom Z.D., uz njegov pristanak, kazna zatvora u trajanju od sedam mjeseci zamjenjena radom za opće dobro na slobodi u trajanju od 50 radnih dana.

Rad za opće dobro na slobodi predstavlja jednu od najznačajnijih i najprogresivnijih sankcija koje se izvršavaju u zajednici, koji je u evropska zakonodavstva ugrađen još osamdesetih godina prošlog vijeka, a u naše zakonodavstvo 2003. godine. Prema Krivičnom zakonu Federacije BiH, rad za opće dobro na slobodi predstavlja alternativnu sankciju kojom sud kad odmjeri i izrekne kaznu zatvora u trajanju do jedne godine, može istovremeno, uz pristanak osuđenog, istu zamijeniti radom za opće dobro na slobodi.

Svrha izvršavanja rada za opće dobro je prije svega da se uvažavajući opću svrhu krivično-pravnih sankcija, osuđeno lice kojem je pod određenim uslovima i obavezama ograničena sloboda ne isključi iz društva, već da uz pomoć i nadzor društvene zajednice dobrovoljno, ličnim postupcima, radom i odnosom prema posljedicama izazvanim počinjenim djelom razvije svijest o štetnosti određenih ponašanja i odgovornosti za štetne posljedice. Iskustva poslodavaca kod kojih su dosad upućivana lica na rad za opće dobro na području USK su pozitivna, a osuđena lica su se uklopila u radno okruženje i obavila specificirane radne obaveze na koje su raspoređena.r

KOMENTARI