instant fap

“Država neboder” u Trnovi

U Trnovi je sinoć pred oko 80 posjetioca održana promocija knjige „Država neboder“ sa posebnim osvrtom na dio te knjige o negativističkoj i uvredljivoj karakterizaciji likova (Trnavaca) u romanu „Šehid“ Zilhada Ključanina.

Nakon uvodnog rezimea samog autora knjige, u dijaloškom dijelu osjećala se velika rezigniranost i povrijeđenost učesnika u debati, načinom na koji je autor „Šehida“ satanizovao svoj zavičaj i na neetičan način opisao ljude u njemu.

…normalno je da i ovom džematu bilo ljudi koji su bolesni koji si imali možda neki psihofizičkih problema, fizičkih problema ali to neznači da neko te ljude može pretvarati u ljudske karikature i ostavljati porodicama jednu ružnu poruku jednu tzraumu. Druga stvar ni jedan srpski niti hrvatski pisac pisao o svome korpusu na svoj način između ostalog istakao je Kamber.

Ova knjiga kao i njena promocija u Trnovi je posebno značajna za njih, jer su po prvi put, kako i sami kažu, dobili priliku da javno stanu u osudu neetičnog novinarstva i književnosti, kao žrtve takve pošasti.

Trnavci su izrazili zahvalnost autoru Kamberu, koji ih, kako oni kažu, iz pozicije koleteralne štete Ključaninovog „Šehida“ rehabilitira u kolateralnu dobit dajući sasvim pozitivnu sliku o ovim ljudima.

Zanimljivo je da su gotovo svi prisutni kupili ovu knjigu i tako pomogli izgradnju tribina na Podgrmečovom stadionu.

KOMENTARI