instant fap

Elvis, Michael Jackson, Bob Marley…oživljeni od 6.500 CD-ova

Umjetnici Mirco Pagano i Moreno De Turco, iz Milana oživili su nekek od najpoznatijih muzičara kroz umjetničku kolekciju sastavljenu od 6.500 CD-ova. Među njima su Elvis Presley, Jimi Hendrix, Freddie Mercury, James Brown i Bob Marley.

Da bi to postigli, umjetnici su koristili covere izdanja CD-ova svakog od pjevača kako bi ih pretvorili u slike.

“Radili smo preko 200 sati tokom tri mjeseca kako bi završili kolekciju. Nakon što smo odabrali muzičare, izabrali smo i njihovu najupečatljiviju sliku. Nakon toga smo napravili grubu skicu, a potom uradili dovoljno kopija originalnih covera te ih lijepili na diskove. Na kraju smo na podu sastavljali svaki od portreta”, kazao je Pagano.

KOMENTARI