Ernad Kadić osuđen na 7 godina zatvora

Homeinmedia danasUncategorized

Ernad Kadić osuđen na 7 godina zatvora

Damir, prijatelj kojeg više nema

Nakon održanog glavnog pretresa, vijeće Kantonalnog suda u Bihaću je dana 27.02.2018.godine izreklo presudu kojom je optuženi Ernad Kadić oglašen krivim za krivično djelo Ubistvo na  mah iz člana 167. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu KZ FBiH). S tim u vezi, Sud je optuženom Ernadu Kadiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina.

Istom odlukom suda optuženi Ernad Kadić je oslobođen od optužbe da je počinio krivično djelo Laka tjelesna povreda iz člana 173. stav 1.  KZ FBiH. Kako se optuženi nalazio u pritvoru do izricanja ove presude, to je vijeće nakon što je optuženom izreklo nepravomoćnu presudu, primjenom člana 152. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu ZKP FBiH) donijelo rješenje kojim je ukinuta mjera pritvora, te da se  isti ima odmah pustiti na slobodu.

Sud je optuženog u smislu člana 202. stav 1. ZKP FBiH obavezao na plaćanje troškova krivičnog postupka, dok je oštećene sa imovinsko pravnim zahtjevom uputio na parnični postupak.

COMMENTS

WORDPRESS: 1
DISQUS: 0