instant fap

ESP – spasilac života

Jedan od najrasprostranjenijih sistema koji su zaduženi za ispravljanje grešaka vozača je ESP, koji je od početka primjene do danas spasio hiljade života

Današnji savremeni automobili imaju mnoge integrisane sisteme, koji samostalno i bez znanja vozača ispravljaju greške načinjene u vožnji.

Samim tim, ovi nevidljivi elektronski pomoćnici spašavaju mnoge živote, a jedan od takvih sistema svakako je i onaj koji je još 1995. godine Mercedes ugradio u svoj top model, “S” klasu. U to vrijeme, kada se radilo na povećanju sigurnosti same vožnje, primijećeno je da se veliki broj nesreća događa usljed nekontrolisanog zanošenja automobila, odnosno znatnog smanjenja dinamičke stabilnosti automobila. Iz tih razloga počelo se raditi na kontrolisanju dinamičke stabilnosti, odnosno pronalaženju rješenja da se automobil koji se počne nekontrolisano zanositi vrati na optimalnu putanju. Skoro svima se nekad desilo da se automobil, usljed neravnomjerne snage kočenja na lijevoj i desnoj strani, počne otimati iz ruku.

Tri načina proklizavanja

Takođe, još češća pojava je nekontrolisano proklizavanje automobila u oštrim krivinama, koje se može javiti u tri oblika. Prva situacija je kada se javi „preupravljivost” (oversteer), odnosno kada automobil proklizava preko zadnjih točkova, a prednji dio automobila bježi ka unutrašnjosti krivine. Ovakvim kretanjem smanjuje se poluprečnik okretanja automobila i umnogome se povećava vrijednost centrifugalne sile koja djeluje na sam automobil.

Sve ovo može dovesti do naglog i iznenadnog zanošenja vozila i okretanja u stilu klizačke piruete (ne zlatne nego smrtonosne). Druga, potpuno suprotna mogućnost je kada se javi podupravljivost (understeer), kada automobil u krivini proklizava preko prednjih točkova (teži prema vanjskom dijelu krivine). Sa dinamičkog gledišta to je povoljna situacija, jer se povećava poluprečnik zakretanja automobila i smanjuje centrifugalna sila, pa sam automobil ima tendenciju da se „prirodno” dinamički stabilizuje.

Bez zanošenja

Produkt ovih istraživanja, koje je pomenuti Mercedes 1995. godine ugradio u „S” klasu bio je Electronic Stability Program sistem ili skraćeno ESP sistem, koji svojim pulsirajućim kočenjem sprečava zanošenje automobila, povećava dinamičku stabilnost i već zaneseni automobil vraća na pravi put. ESP sistem ovaj zadatak dinamičkog uravnoteženja i stabilizovanja automobila obavlja na različite načine, u zavisnosti od slučaja.

Kod preupravljivosti (već ranije spomenutog zanošenja prednjeg kraja automobila prema unutrašnjem dijelu krivine) intenzivnim pulsirajućim kočenjem prednjeg vanjskog točka zanosi prednji dio automobila u suprotnom smjeru i tako ga vraća na željenu ispravnu putanju.

U slučaju podupravljivosti (zanošenje prednjeg dijela automobila prema vanjskom dijelu krivine) ESP reaguje intenzivnim pulsirajućim kočenjem zadnjeg unutrašnjeg točka, što automobil vraća na ispravnu putanju kroz krivinu. Treba još naglasiti da ESP sistem u kriznim situacijama koči svim točkovima, da bi smanjio brzinu i centrifugalnu silu, kao glavne uzroke poremećaja dinamičke stabilnosti automobila.

Smanjenje težine

U principu, ESP sistem se ponaša kao paralelni upravljački sistem, naravno bez znanja vozača i to već na prvu najavu da će doći do poremećaja dinamičke stabilnosti automobila, najčešće na klizavim putevima i kod prebrzog ulaska u krivine. Prvi koji je razvio ESP sistem bio je Bosch, koji ga je te 1995. godine uveo u serijsku proizvodnju i mnogi danas smatraju da je to najznačajniji izum u autoindustriji, nakon sigurnosnih pojaseva.

Prva verzija ESP sistema imala je težinu od čak 4,3 kg dok deveta generacija ima težinu od samo 1,6 kg sa tendencijom daljeg smanjenja težine, a i cijene. U Boschu nastavljaju da nadograđuju svoj izum, pa će tako biti moguća i funkcija automatskog održavanja sigurnog rastojanja od vozila ispred i parkiranja u uskom prostoru. Ovi pomoćni sistemi moći će se nadograditi i na vozila koja već imaju ugrađen neki od tipova ESP-a.

Do danas Bosch je proizveo 75 miliona ESP jedinica, koje su spasile mnoštvo života. Smatra se da ESP može spriječiti i do 80 posto nesreća u budućnosti, uz istovremeno povećanje udobnosti vožnje. Budućnost donosi „pametne” puteve, koji će koristiti veliki broj umreženih senzora koji će kontrolisati puteve, okolinu i vozila te će se, putem sistema nadograđenih na ESP, kontrolisanim kočenjem održavati sigurna razdaljina među vozilima.

U EU od 2014. godine neće biti potrebno kod kupovine novog automobila tražiti ESP, jer će on biti obavezan za sve nove automobile, a već danas taj procenat u EU iznosi 72 posto svih novoregistrovanih vozila, koja imaju ugrađen ESP.

KOMENTARI